(پرداخت الکترونیک فاکتور)

ریال

لطفا مبلغ فاکتور خود را به ریال در کادر تعداد، وارد نموده

سپس دکمه  افزودن به سبد خرید را کلیک کنید،

در نهایت مراحل واریز  را ادامه دهید.